เกี่ยวกับเรา

“เกษมชัยฟาร์มกรุ๊ป” เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับปศุสัตว์ด้านการเลี้ยงสัตว์บก อันได้แก่ ไก่ไข่, เป็ดไข่ และธุรกิจประมง ด้านการเลี้ยงปลาน้ำจืด ต่อเนื่องไปถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากวัตถุดิบที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเริ่มต้นจากการทำธุรกิจเลี้ยงเป็ดไข่ เมื่อปี พ.ศ. 2519 แล้วเข้าสู่ธุรกิจไก่ไข่ปี พ.ศ. 2535 จากนั้นได้ขยายไปสู่ธุรกิจประมงเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์น้ำ และแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร 32 ปีของการดำเนินธุรกิจ เกษมชัยฟาร์มกรุ๊ป ได้รับความร่วมมือจากทีมงานเกษมชัยฟาร์มกรุ๊ป และประสบการณ์ที่ได้สร้างสมมาอย่างยาวนานนั้นส่งผลให้มีการขยายงาน และพัฒนาธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคงเสมอมา

บริษัท เกษมชัยฟาร์มกรุ๊ป จำกัด ดำเนินธุรกิจจำหน่ายและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไข่ไก่และไข่เป็ด ได้แก่ ไข่ไก่สด ไข่เป็ดสด ไข่เค็มดิบ ไข่เค็มต้ม ไข่แดงเค็มแกะ ไข่เยี่ยวม้า ไข่เหลวพาสเจอร์ไรส์ เต้าหู้ไข่ ไข่ต้ม และ ไข่ตุ๋น บริษัทมุ่งมั่นและพัฒนาในเรื่องของความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อผู้บริโภค ความสะอาดของโรงงาน สุขอนามัยของพนักงาน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานสากล ได้แก่ GMP HACCP และ ISO 9001

บริษัท ฟ้าใสการเกษตร จำกัด ดำเนินธุรกิจในด้านการเลี้ยงไก่รุ่น และไก่ไข่ ประกอบด้วยฟาร์มไก่รุ่น ตั้งอยู่ที่อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นฟาร์มที่มีระบบการจัดการชีวะอนามัย และการควบคุมโรคที่เข้มงวด เพื่อให้ไก่ที่เลี้ยงภายในฟาร์ม มีสุขภาพดี มีอัตราการเจริญเติบโตได้ตามมาตรฐานของสายพันธุ์ เติบโตเป็นไก่ไข่ที่มีความสม่ำเสมอพร้อมที่จะให้ผลผลิตไข่ที่ดีต่อไป ภายในโรงเรือนสามารถเลี้ยงไก่รุ่นได้ประมาณ 700,000 ตัว สามารถผลิตไก่รุ่นได้ประมาณปีละ 1,700,000 ตัว โดยการนำลูกไก่สายพันธุ์ดีมาเลี้ยง ในโรงเรือนระบบปิด ควบคุมอุณหภูมิ และการระบายอากาศด้วยระบบการระเหยของน้ำ หรือ Evaporative Cooling System ฟาร์มไก่ไข่ ตั้งอยู่ที่อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เลี้ยงไก่ไข่ได้ประมาณ 1,100,000 ตัว โดยการนำไก่รุ่น อายุ 17-18 สัปดาห์ เข้ามาเลี้ยงในโรงเรือนระบบปิด มีระบบการจัดการ ชีวะอนามัยและการควบคุมโรคที่เข้มงวด เพื่อให้ไก่ที่เลี้ยงภายในฟาร์ม มีสุขภาพดีให้ผลผลิตไข่สูงไข่ไก่มีคุณภาพดี สามารถผลิตไข่ไก่ได้ประมาณวันละ 900,000 ฟอง ทางฟาร์มของเราได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ Good Agricultural Practice for Layer Farm (GAP) ด้วยความมุ่งมั่นของผู้บริหารและทีมงาน เราได้ก้าวสู่ความสำเร็จอีกขั้นในการพัฒนาระบบสู่มาตรฐานสากลทั้งฟาร์มไก่รุ่นและ ฟาร์มไก่ไข่จนผ่านการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2000 และ HACCP

บริษัท เกษมชัยฟาร์มเป็ดไข่ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการเลี้ยงเป็ดไข่ เลี้ยงเป็ดไข่ได้จำนวน 250,000 ตัวสามารถผลิตไข่เป็ดได้ประมาณวันละ 170,000 ฟอง โดยการนำเป็ดรุ่น อายุประมาณ 21 สัปดาห์ เข้ามาเลี้ยงในฟาร์มระบบปิด มีระบบการจัดการชีวะอนามัย และการควบคุมโรคที่เข้มงวด เพื่อให้เป็ดที่เลี้ยงภายในฟาร์มมีสุขภาพดี ให้ผลผลิตไข่สูง ไข่เป็ดมีคุณภาพดี

บริษัท เกษมชัยฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำกัด ดำเนินธุรกิจประมงด้านการเลี้ยงปลา ได้แก่ ปลานิล ปลาทับทิม ในพื้นที่กว่า 2,000 ไร่ โดยใช้รูปแบบน้ำหมุนวนเลี้ยงในระบบปิด เพื่อเพิ่มอ๊อกซิเจนโดยธรรมชาติส่งผลให้คุณภาพของสัตว์น้ำมีคุณภาพที่ดีขึ้นอีกทั้งเป็นการปรับสภาพน้ำ และได้มีการนำระบบ Probiotic คือการกำจัดของเสียโดยจุลิยทรีย์เพื่อรักษาความสมดุลตามธรรมชาติ ส่งผลให้สัตว์น้ำมีการเจริญเติบโตดี แข็งแรง ปลอดโรค

บริษัท เค ซี เอฟ โพรเซสซิ่ง แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายและแปรรูปสัตว์น้ำ ได้แก่ ปลาสด และผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ เช่น ปลาตัดแต่ง ปลาแแดดเดียว ไส้กรอกปลา เป็นต้น

เพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคอย่างไม่หยุดยั้ง บริษัทจึงได้มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะอุตสาหกรรมอาหาร จากนโยบายของบริษัทที่ว่า “เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ ความปลอดภัย และถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า” เราจึงให้ความเอาใจใส่ในการพัฒนากระบวนการผลิตทุกขั้นตอน พร้อมกับการพัฒนาบุคคลากร ตลอดจนมีส่วนร่วมในสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อันถือเป็นประโยชน์ที่ทุกฝ่ายได้รับกันตลอดไป
http://www.kcf.co.th/

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: